افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
وزیر کشور حکم شهرداران پاکدشت و سمنان را امضا کرد 08 آبان 1400

وزیر کشور حکم شهرداران پاکدشت و سمنان را امضا کرد

وزیر کشور با صدور احکام جداگانه ای شهرداران پیشنهادی شوراهای اسلامی دو شهر پاکدشت و سمنان را، منصوب کرد.