افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
آغاز عملیات اجرایی ۲۷ هزار واحد نهضت ملی مسکن با ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی 24 آبان 1400
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی ۲۷ هزار واحد نهضت ملی مسکن با ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی ۲۷ هزار واحد نهضت ملی مسکن با ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی شروع شده است، از تامین اراضی ۴۷ هزار واحد اجرای این طرح، خبر داد.