افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
شوراهای شهرو روستا از نگاه دولت و مجلس ؛رقیب یا رفیق؟ 11 بهمن 1397

شوراهای شهرو روستا از نگاه دولت و مجلس ؛رقیب یا رفیق؟

نهاد مردمی شورای شهر تبلور عینی- عملی مردم سالاری است. در بیان اهمیت شوراها همین بس که یک فصل از قانون اساسی (فصل هفتم) در قالب ۷ اصل به موضوع شوراها پرداخته و در اصل یکصد و سوم بیان می نماید: “استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در […]