افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
توسعه اقتصادی بدون رشد صنعت حمل و نقل ممکن نیست 29 آذر 1400
مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران:

توسعه اقتصادی بدون رشد صنعت حمل و نقل ممکن نیست

مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: توسعه اقتصادی هیچ کشوری بدون رشد صنعت حمل و نقلی آن ممکن نیست. رشد اقتصادی کشورها به صورت مستقیم با صنعت حمل و نقل ارتباط دارد.

وضع حمل و نقل تهران خراب است 23 آذر 1400
چمران :

وضع حمل و نقل تهران خراب است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که وضعیت حمل و نقل شهر تهران خراب است، گفت: با برنامه ریزی درست می‌توان نسبت به ساماندهی و بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی شهر تهران اقدام کرد.