افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
اطمینان سازندگان و متقاضیان از موفقیت اجرای طرح مسکن ملی 29 مرداد 1399
وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

اطمینان سازندگان و متقاضیان از موفقیت اجرای طرح مسکن ملی

وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با شبکه ۳ سیما و در برنامه قدردانی از ۱۴۰ هزار صاحبخانه خوب، گفت: تامین زمین مرغوب، تامین مالی و انتخاب سازندگان خوش نام و مشارکت دادن متقاضیان در تکمیل واحدها، راهکار دولت برای اجرای موفق طرح اقدام ملی مسکن است.