| Friday, 27 May , 2022
پرداخت نکردن حقوق آخر سال شهرداری بندرعباس ارتباطی به ارزش افزوده ندارد 31 فروردین 1401
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس:

پرداخت نکردن حقوق آخر سال شهرداری بندرعباس ارتباطی به ارزش افزوده ندارد

به گزارش آرمانشهر فاطمه جراره در حاشیه نشست علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس، در جمع خبرنگاران، افزود: موضوعی است که باید در حضور شهردار به آن رسیدگی می‌کردیم و آن عدم پرداخت حقوق کارمندان و کارگران شهرداری است، این موضوع بحث بسیار مهمی است و مورد پیگیری از سوی مسئولین استانی و اعضای شورای شهر […]