افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
ماجرای حقوق نجومی در شهرداری بوشهر چیست؟ 28 آذر 1400

ماجرای حقوق نجومی در شهرداری بوشهر چیست؟

گفته می شود بدون طی شدن مراحل قانونی و از طریق اعمال نفوذ در بخش اداری شهرداری، دو رتبه ارتقاء این فرد باعث جهش نجومی در حقوق وی و رسیدن به رقم 32 میلیون تومانی گردید.