افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 29 November , 2021
‍ گامهای عملی برای محقق شدن حقوق شهروندی 07 بهمن 1397

‍ گامهای عملی برای محقق شدن حقوق شهروندی

باید اعتراف کرد مبحث حقوق شهروندی که مورد تأکید اسلام و اهل علم می باشد ،آنگونه که در کتب و مقالات به آن پرداخته شده و جوانب آن مورد بررسی و تضارب آرا قرار گرفته در مقام عمل و اجرا عملیاتی نگردیده است از سویی منشور حقوق شهروندی و قوانین وضع شده “بند دوم اصل […]