افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
حفظ آثار تاریخی ایرانی-اسلامی شهر قزوین در الویت است 11 آبان 1400
شهردار قزوین:

حفظ آثار تاریخی ایرانی-اسلامی شهر قزوین در الویت است

پروژه شهرداری قزوین با عنوان مسیر تاریخی فرهنگی شهر قزوین در محور میراث فرهنگی در نخستین جایزه ملی مدیریت شهری اسلامی ایرانی؛ موفق به کسب مقام نخست شد.