افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
بوشهر، شهر هوشمند خواهد شد 14 آذر 1400

بوشهر، شهر هوشمند خواهد شد

شهردار بندر بوشهر گفت: پروژه شهر هوشمند بوشهر به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت دار در شهرداری این بندر دنبال می‌شود.