افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
وزیر کشور حکم پنج شهردار را صادر کرد 26 مهر 1400

وزیر کشور حکم پنج شهردار را صادر کرد

وزیر کشور با صدور احکام جداگانه ای شهرداران پیشنهادی شوراهای اسلامی ۵ شهر آبادان، دزفول، قزوین، کرمان و نیشابور را منصوب کرد.