افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 28 January , 2022
ابهامات طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی روشن شود 28 بهمن 1399
رئیس شورای شهر مشهد در آغاز یکصد و بیست‌ویکمین جلسه علنی شورای شهر:

ابهامات طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی روشن شود

رئیس شورای شهر مشهد گفت: طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی که به تصویب کمیسیون ماده 5 رسیده دارای ابعاد مبهم متعددی است که همه آنها باید روشن شود؛ درغیراینصورت طرح مصوب نیازمند بازنگری و بازبینی است.