افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 November , 2021
شهرداری ساوه در انتظار تعیین تکلیف شهردار منتخب توسط وزارت کشور 04 مهر 1400

شهرداری ساوه در انتظار تعیین تکلیف شهردار منتخب توسط وزارت کشور

رئیس شورای اسلامی شهر ساوه گفت: رونمایی از گزینه‌های جدید شهرداری ساوه پس از تعیین تکلیف وزارت کشور در خصوص شهردار منتخب صورت می گیرد