افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
آمادگی کامل شهرداری تبریز برای گسترش همکاری با شهرهای جمهوری آذربایجان 05 مرداد 1399
شهردار تبریز در دیدار سفیر جدید ایران در جمهوری آذربایجان:

آمادگی کامل شهرداری تبریز برای گسترش همکاری با شهرهای جمهوری آذربایجان

شهردار تبریز از آمادگی کامل برای گسترش همکاری های دوجانبه با شهرهای مختلف جمهوری آذربایجان خبر داد.