افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
درخواست ترمیم بودجه شهرداری از سوی شورای شهر بجنورد تایید شد 06 دی 1400
رئیس شورای شهر:

درخواست ترمیم بودجه شهرداری از سوی شورای شهر بجنورد تایید شد

رئیس شورای شهر بجنورد از موافقت با درخواست ترمیم بودجه شهرداری در جلسه رسمی شورای شهر خبر داد.

تمرکززدایی در ارائه خدمات شهری از اولویت‌های شهر بجنورد است 19 آبان 1400
رئیس شورای شهر:

تمرکززدایی در ارائه خدمات شهری از اولویت‌های شهر بجنورد است

رئیس شورای شهر بجنورد گفت: تمرکززدایی در ارائه خدمات شهری از اولویت‌های شورای شهر منتخب مردم است.