افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
اولین هم‌اندیشی شهرداران شهرستان ری کلید خورد 29 آذر 1400

اولین هم‌اندیشی شهرداران شهرستان ری کلید خورد

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای نخستین بار جلسه هم‌اندیشی شهرداران شهرستان ری کلید خورد.