افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد برای اولین بار در کشور موفق به دریافت جایزه جهانی جشنواره ویگو شد 01 آبان 1400

سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد برای اولین بار در کشور موفق به دریافت جایزه جهانی جشنواره ویگو شد

در پی اختتامیه مراسم چهارمین دوره جشنواره جهانی ویگو در سال ۲۰۲۱ که توسط سازمان جهانی شهرهای پایدار هوشمند برگزار می گردد ، سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد موفق به دریافت جایزه جهانی ویگو شد.