افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 November , 2021
به دنبال حضور متخصصان نظام مهندسی در بخش انبوه سازی، گردشگری و تفریحی بندرعباس هستیم 30 آبان 1400
شهردار بندرعباس:

به دنبال حضور متخصصان نظام مهندسی در بخش انبوه سازی، گردشگری و تفریحی بندرعباس هستیم

شهردار بندرعباس بیان کرد: تعامل و تبادل نظر بین نظام مهندسی ساختمان و مجموعه مدیریت شهری، به پیشرفت، عمران و توسعه طرح های عمرانی در شهر منجر می‌شود.