افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
معضل اساسی شهروندان در تهران ، جای پارک است 30 آبان 1400
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران:

معضل اساسی شهروندان در تهران ، جای پارک است

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: موضوع جای پارک خودروها در پایتخت به یک معضل اساسی تبدیل شده و مشکلات زیادی برای شهروندان تهرانی ایجاد کرده است.