افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
اعطا جایزه مدیریت شهری به شهردار خوی 12 آبان 1400

اعطا جایزه مدیریت شهری به شهردار خوی

حسن نصرالله پور شهردار خوی در آیین تجلیل شهرداران نمونه در حوزه مدیریت شهری جایزه شهردار نمونه شهرهای اسلامی را بخاطر ساماندهی محوطه دروازه تاریخی و سنگی خوی را دریافت کرد.