افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
کمبود ۴ ساله قطعات و عدم اورهال قطارهای مترو/ آنالیز توقف نیم ساعته قطار مترو 30 آبان 1400

کمبود ۴ ساله قطعات و عدم اورهال قطارهای مترو/ آنالیز توقف نیم ساعته قطار مترو

اتفاق صبح امروز در مترو و توقف نیم ساعته یک قطار در داخل ایستگاه، سیستم مترو را دچار اختلال کرد و موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورد. اما آنگونه که مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو می گوید این زمان طولانی برای رعایت پروتکل های ایمنی بوده و میگوید ۴ سال است که قطارهای مترو آنگونه که باید اورهال نشدند.