| Saturday, 21 May , 2022
توسعه و آبادانی شهر اولویت شهرداری دوزه/ تلاش برای رفع چالش ها 16 فروردین 1401

توسعه و آبادانی شهر اولویت شهرداری دوزه/ تلاش برای رفع چالش ها

شهردار شهر دوزه با بیان به چالش های موجود در شهر های کوچک و نوپا گفت :با تصویب نهایی بودجه این شهر امیدواریم توسعه و آبادانی هر چه بهتر را داشته باشیم.