| Monday, 23 May , 2022
قناعت: ارتقای شاخص‌های اقتصادی در اولویت است 07 آذر 1400

قناعت: ارتقای شاخص‌های اقتصادی در اولویت است

استاندار منتخب خراسان جنوبی ارتقای شاخص‌های اقتصادی این استان را در اولویت برنامه‌های کاری اعلام کرد و گفت: خراسان جنوبی ظرفیت‌های ارزشمند و منحصر به‌فرد دارد که با استفاده از این ظرفیت‌ها، توسعه استان دنبال خواهد شد.