افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
اطلاعیه شهرداری تهران درخصوص تغییر ساعت اجرای طرح ترافیک از ۲شنبه 08 آبان 1400

اطلاعیه شهرداری تهران درخصوص تغییر ساعت اجرای طرح ترافیک از ۲شنبه

روابط عمومی معاونت حمل و نقل وترافیک شهرداری تهران در اطلاعیه ای نحوه تغییر ساعت اجرای طرح ترافیک تهران را توضیح داد.