افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
علت تعلل در انتخاب شهردار کرمانشاه چه بوده است؟ 06 آبان 1400

علت تعلل در انتخاب شهردار کرمانشاه چه بوده است؟

سخنگوی شورای شهر کرمانشاه گفت: مشکل ما در انتخاب شهردار، عدم حضور چهار نفر اقلیت است که در جلسات حضور پیدا نمی کنند و جلسات از رسمیت می افتد