افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
گره، میدان، فلکه وبررسی معنا شناختی این سه واژه در شهرسازی 14 اسفند 1397

گره، میدان، فلکه وبررسی معنا شناختی این سه واژه در شهرسازی

سابقه حضور معماران ، برنامه ریزان شهری ، برنامه ریزان حمل و نقل و مهندسین ترافیک در طرح های شهری ، به چند دهه می رسد . همه این متخصصین با کمال صداقت و حسن نیت سعی در حل معضلات شهری نموده اند ، ولی متاسفانه راهکارهای ارائه شده ، به اغتشاش فکری و رفتاری […]