| Thursday, 11 August , 2022
بودجه ۱۴۰۱ اصفهان با تعامل شهروندان بسته می‌شود 14 دی 1400
قاسم‌زاده:

بودجه ۱۴۰۱ اصفهان با تعامل شهروندان بسته می‌شود

شهردار اصفهان گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ بسیاری از پروژه‌های مهم در دل محله‌ها بر اساس تعامل با مردم و نیازهای آنها تعریف شده است.