افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
تعامل با نمایندگان ملت افزایش می یابد / اختیارات بیشتری به استانداران تفویض می شود 01 آذر 1400
وزیر کشور:

تعامل با نمایندگان ملت افزایش می یابد / اختیارات بیشتری به استانداران تفویض می شود

وزیر کشور تاکید کرد: اختیارات بیشتری به استانداران سراسر کشور واگذار خواهد شد و مطابق فرایند پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ صندوق توسعه استانی در استان ها شکل خواهد گرفت.