افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
افزایش سقف تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده 15 اردیبهشت 1400

افزایش سقف تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر عباس شفیعی عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعلام خبر فوق افزود: هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۵خود بنا بر پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی(شرکت بازآفرینی شهری ایران) سقف تسهیلات یارانه‌ای (سود ۹ درصد) موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده را در کلانشهرها از ۵۰۰ میلیون ریال به ۱۲۰۰ […]