افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
معرفی نکردن شهردار زنجان، ترک فعل مسئولین است 23 آذر 1400
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان:

معرفی نکردن شهردار زنجان، ترک فعل مسئولین است

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: تعیین‌ تکلیف نکردن مدیران، کوتاهی تلقی شده و ترک فعال محسوب می‌شود.