افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
نمای ساختمان‌ها نمادی از هویت شهرها است 22 مهر 1400
شهردار تبریز در اجلاس سازندگان و طراحان:

نمای ساختمان‌ها نمادی از هویت شهرها است

شهردار تبریز گفت: نمای ساختمان‌ها در شهر می‌تواند معرف و نمودی از هویت شهر باشد و همین نکته نشانگر لزوم اهمیت توجه هرچه بیشتر به این موضوع است.