افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
تبریز به عنوان پایلوت دوره آموزشی شهر دوستدار کودک از سوی یونیسف انتخاب شد 13 مرداد 1400
معاون شهرسازی و معماری شهردار خبر داد

تبریز به عنوان پایلوت دوره آموزشی شهر دوستدار کودک از سوی یونیسف انتخاب شد

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز از انتخاب این شهر به عنوان شهر پایلوت دوره اجرایی آموزشی شهر دوستدار کودک از سوی یونیسف خبر داد.