افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
ابلاغ طرح الزامات فاصله گذاری اجتماعی در ناوگان تاکسیرانی شهری کشور 19 فروردین 1399
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور خبر داد

ابلاغ طرح الزامات فاصله گذاری اجتماعی در ناوگان تاکسیرانی شهری کشور

آرمان شهر/ مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور از ابلاغ طرح" الزام فاصله گذاری اجتماعی و سلامت محیط کار در ناوگان تاکسیرانی شهری کشور" مستند به راهنمای گام دوم مبارزه با کرونا ویروس، مصوب وزارت بهداشت خبر داد.