افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
تاب آوری اجتماعی در برابر کرونا ویروس 02 فروردین 1399

تاب آوری اجتماعی در برابر کرونا ویروس

این مولفه وابستگی شدیدی به نقش مردم دارد و چنانچه رعایت نشود برای خود، دیگری و دولت، مشکل زا می شود. باید با انسجام و مشارکت همه گیر و ملی، جامعه و هم نوعان خود را سالم و انعطاف پذیر نماییم. این حس مشارکت از درون شهروندان ایجاد می شود و نیازی به یادگیری مگر ذکر نکات لازم را ندارد

بحران‌های بیولوژیک شهری را چگونه باید کنترل کرد؟ 11 اسفند 1398

بحران‌های بیولوژیک شهری را چگونه باید کنترل کرد؟

توجه به کاربری‌های حیاتی در هر شهر از موضوعات کلیدی در فرایند مدیریت بحران به‌ویژه بحران‌های بیولوژیک است.

شهرهای تاب آور ، چالش مدیران شهری! 09 بهمن 1398

شهرهای تاب آور ، چالش مدیران شهری!

افزایش آسیب پذیری اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در شهرها، فزونی یافتن سرعت استفاده و تخریب منابع طبیعی و به تبع آن فرسایش منابع طبیعی باعث شده تا ضرورت پرداختن به موضوع تاب آوری در برنامه ریزی و طراحی شهری مشهود باشد