افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
معرفی هفت تصفیه خانه و بیمارستان و شش شهردار استان کهگیلویه و بویراحمد به مراجع قضایی 24 مهر 1400
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خبر داد

معرفی هفت تصفیه خانه و بیمارستان و شش شهردار استان کهگیلویه و بویراحمد به مراجع قضایی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴ تصفیه خانه ۳ بیمارستان ۶ شهردار و ۱۶دهیار به مراجع قضایی معرفی شدند.