افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
درخواست ترمیم بودجه شهرداری از سوی شورای شهر بجنورد تایید شد 06 دی 1400
رئیس شورای شهر:

درخواست ترمیم بودجه شهرداری از سوی شورای شهر بجنورد تایید شد

رئیس شورای شهر بجنورد از موافقت با درخواست ترمیم بودجه شهرداری در جلسه رسمی شورای شهر خبر داد.

شهرداری تهران گزارش واریز درآمد واحدهای اجرایی را به شورا ارسال نماید 06 دی 1400
رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران:

شهرداری تهران گزارش واریز درآمد واحدهای اجرایی را به شورا ارسال نماید

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه طبق تبصره یکم بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری موظف است گزارش واریز درآمد واحدهای اجرایی را هر سه ماه یکبار به شورا ارایه کند از شهردار تهران خواست در اسرع وقت نسبت به این تکلیف عمل کرده و گزارش مربوطه را به شورا ارسال نماید.