افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
با پیگیری شهرداری و شورا ردیف بودجه شهرداری‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت حذف نشد 27 آذر 1400

با پیگیری شهرداری و شورا ردیف بودجه شهرداری‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت حذف نشد

امانی گفت: شورای شهر اعتراضی به حذف ردیف بودجه شهرداری‌ها در بودجه ۱۴۰۱ دولت داشت که در نهایت با پیگیری شورای شهر و شهرداری تهران این ردیف بودجه‌ بازگشت.

۲۹ درصد از بودجه ۱۴۰۰ شهرداری اردبیل تحقق یافته است 16 آذر 1400

۲۹ درصد از بودجه ۱۴۰۰ شهرداری اردبیل تحقق یافته است

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: با گذشت 6 ماه از سال 1400 تنها 29 درصد منابع درآمدی شهرداری تحقق یافته است.