| Monday, 23 May , 2022
بودجه سال آینده شهرداری بوشهر ۷۰۰ میلیارد تومان است 13 بهمن 1400
شهردار بوشهر:

بودجه سال آینده شهرداری بوشهر ۷۰۰ میلیارد تومان است

شهردار بندر بوشهر لایحه بودجه ۷۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ شهرداری این بندر و سازمان‌های تابعه را به شورای اسلامی شهر بوشهر تقدیم کرد.

بودجه شفاف با رویکرد تغییر جدی در بوشهر تدوین می‌شود 09 بهمن 1400
رئیس شورای شهر بوشهر:

بودجه شفاف با رویکرد تغییر جدی در بوشهر تدوین می‌شود

رئیس شورای شهر بوشهر گفت: یک بودجه شفاف با رویکرد تغییر جدی در این شهر تدوین خواهیم کرد که مردم این تغییرات را احساس کنند.