افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
نگاه یکسان به مناطق ۵ گانه شهرداری در تقسیم بودجه عمرانی 25 دی 1400
محمود صفری در جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل خبر داد:

نگاه یکسان به مناطق ۵ گانه شهرداری در تقسیم بودجه عمرانی

جلسه بررسی برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل با حضور شهردار، معاونین و مدیران سازمان‌ها و مناطق شهرداری اردبیل برگزار شد.