| Friday, 20 May , 2022
شهرداران چشم به بودجه‌ی کشوری ندوزند 23 اسفند 1400
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور:

شهرداران چشم به بودجه‌ی کشوری ندوزند

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با بیان این که شهرداران با تغییر نگرش و به کارگیری روش‌های خلاقانه، ثروت تولید کنند، تاکید کرد: شهرداران نباید چشم به بودجه‌ی کشوری بدوزند بلکه باید اشتغال زایی کرده و به دنبال درآمدزایی باشند.