افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 November , 2021
عضو شورای اسلامی شهر زنجان: بودجه شهرداری منطبق با واقعیت‌ها باشد 24 آبان 1400

عضو شورای اسلامی شهر زنجان: بودجه شهرداری منطبق با واقعیت‌ها باشد

رئیس کمیسیون بودجه و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر زنجان گفت: بودجه شهرداری باید منطبق با واقعیت‌ها و درآمدها باشد، در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم شد.