افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
امکان بهره‌برداری پیوسته از ۳۲ کیلومتر مسیر خط شش مترو در سال ۱۴۰۱ در صورت تامین اعتبار 18 دی 1400

امکان بهره‌برداری پیوسته از ۳۲ کیلومتر مسیر خط شش مترو در سال ۱۴۰۱ در صورت تامین اعتبار

در جریان بازدید رئیس و عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران از ایستگاه‌های در حال تکمیل خط ۶ مترو، آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی ۴ ایستگاه از بخش میانی این خط، مورد بررسی قرار گرفت.

گام دیگر بهره برداری متروی تهران درجهت بی نیازی از واردات 17 آذر 1400
توسط صنعتگران ذوب‌آهن اصفهان صورت گرفت:

گام دیگر بهره برداری متروی تهران درجهت بی نیازی از واردات

نايب رييس هيات مديره و مدير عامل شركت بهره برداري متروی تهران و حومه؛ از ساخت و تحويل 500 تن ریل UIC54 برای نخستین بار در کشور توسط صنعتگران ذوب‌آهن اصفهان، مطابق با استاندارد بين المللی برای استفاده در خطوط درون شهری متروی تهران خبر داد.