افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
شهرداری سمنان فرصت های همکاری بین المللی خود را معرفی کند 12 آبان 1400
مدیرکل خاورمیانه و آفریقای وزارت امور خارجه :

شهرداری سمنان فرصت های همکاری بین المللی خود را معرفی کند

حسین موسوی رئیس شورای اسلامی شهرستان سمنان به همراه علی اکبر بنی اسدی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان عصر روز یکشنبه در محل وزارت امور خارجه با حسینیان مدیرکل خاورمیانه و آفریقای وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کردند .