افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
تلاش مجدد شهرداری جهت تکمیل عملیات اجرایی بزرگراه شهید شوشتری 15 آبان 1400

تلاش مجدد شهرداری جهت تکمیل عملیات اجرایی بزرگراه شهید شوشتری

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، از عزم جدی این معاونت در جهت اصلاح و تکمیل گردش های ترافیکی ۷۴ تقاطع غیرهمسطح در چهارگوشه پایتخت خبر داد.