افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
زنگ خطر فرسودگی حمل و نقل ریلی به صدا در آمد 04 دی 1400

زنگ خطر فرسودگی حمل و نقل ریلی به صدا در آمد

روز چهارشنبه زنگ فرسودگی حمل و نقل ریلی پایتخت به صدا در آمد، صدایی که در پی برخورد قطار تندروی خط ۵ با کندرو رخ داد و با اینکه به لطف خدا تنها ۲۲ مصدوم داشت اما ۲۴ ساعت پرترددترین خط متروی تهران را دچار اختلال کرد.

برخورد ۲ قطار مترو درخط پنج متروی تهران 01 دی 1400

برخورد ۲ قطار مترو درخط پنج متروی تهران

به علت برخورد دو قطار در ایستگاه چیتگر، خط ۵ متروی تهران و حومه مسافرگیری در این خط از سمت تهران( صادقیه)به سمت کرج -گلشهر تا ایستگاه ورآورد و در مسیر بالعکس از ایستگاه ورآورد تا تهران صادقیه متوقف شده است.