افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
ادغام سازمان پسماند خراسان شمالی و بجنورد 30 فروردین 1400
با تصویب شورای شهر انجام می شود:

ادغام سازمان پسماند خراسان شمالی و بجنورد

رییس شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: سازمان پسماند خراسان شمالی و سازمان پسماند شهرداری بجنورد ادغام می‌شوند.