افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
سازه‌های خشت و گلی درخطرند 18 آبان 1400
شهردار منطقه تاریخی یزد:

سازه‌های خشت و گلی درخطرند

شهردار ناحیه تاریخی یزد با بیان این که بارش‌های اخیر خسارتی به منطقه تاریخی یزد نزدند، گفت: البته خواه ناخواه طرح‌ها و سازه‌های خشت و گلی در معرض خطر هستند.