افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
شهرداری برای تامین زیرساخت‌ ها در بافت تاریخی تلاش می‌کند 03 آذر 1400
شهردار شیراز:

شهرداری برای تامین زیرساخت‌ ها در بافت تاریخی تلاش می‌کند

شهردار شیراز گفت: شهرداری به عنوان متولی مدیریت شهری تلاش می‌کند که زیرساخت‌ها را در محلات بافت تاریخی تامین و روند همکاری با فرآیند سرمایه گذارها را تسهیل کند تا مشوقی برای ورود سایر سرمایه گذارها شود.