افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
بازآفرینی بافت تاریخی سمنان شتاب می‌گیرد 23 شهریور 1399

بازآفرینی بافت تاریخی سمنان شتاب می‌گیرد

شهردار سمنان گفت: طرح‌های محرک توسعه بازآفرینی شهری به عنوان یکی از ظرفیت‌های شتاب دهنده به باز زنده سازی بافت‌های شهری و چارچوب بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری کمک خواهد کرد.