افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 28 January , 2022
22 آبان 1400

فیلمی که از باز بودن درِ قطار حین حرکت منتشر شده ، مربوط به سال های گذشته است

تصویری در برخی از کانال های تلگرامی منتشر شد که نشان می‌دهد یکی از قطارهای متروی تهران با وجود مسافر داخل آن و باز بودن در یکی از واگن ها، در حال حرکت است.